Warunki i zasady

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI ZASADAMI

Przed rozpoczęciem korzystania z tej strony lub usług na niej dostępnych prosimy dokładnie zaznajomić się z niniejszymi zasadami  użytkowania. Odwiedzając lub korzystając z tej strony, bądź też dokonując na niej zakupu, potwierdzasz swoją akceptację zasad użytkowania tej strony.

Odwiedzając tę stronę lub oglądając treści na niej zawarte i/lub dokonując zakupu na tej stronie, użytkownik oświadcza i zapewnia, że przeczytał, zrozumiał, posiada zdolność prawną i niniejszym zgadza się być prawnie związany tymi zasadami. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, prosimy o niekorzystanie z tej strony.
Niniejszymi zasadami objęte są wszystkie produkty sprzedawane wyłącznie przez TWX Auto na stronie www.twxautopoland.com. Jakiekolwiek odstępstwa od tych zasad zostaną potwierdzone przez TWX Auto. Nie obowiązują żadne inne Zasady i warunki. Każdy użytkownik odwiedzający sklep i korzystający z jego usług wyraża zgodę na stosowanie się do zawartych tu zasad, bez żadnych wyjątków. Jeśli ktoś nie zgadza się z tymi warunkami, musi on zrezygnować z korzystania z usług tego sklepu i 
dokonywania w nim wszelkich transakcji. Przesłanie zamówienia oznacza akceptację niniejszych zasad i warunków oraz wszystkich zasad z nim związanych.

ZAMÓWIENIA

Zamówienia muszą być składane drogą internetową poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, który można znaleźć na stronie www.twxautopoland.com. Twoje zamówienie zostanie przez nas odebrane w chwili przesłania przez Ciebie danych . Szczegóły zamówienia pojawią się na ekranie użytkownika po zakończeniu zamówienia i zostaną wysłane e-mailem na adres e-mailowy podany przez użytkownika.

CENY I PROMOCJE

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie są ostateczne. W przypadku trwającej promocji nasi klienci będą mieli możliwość uzyskania zniżki na produkt objęty promocją. Ceny produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Klienci zostaną obciążeni ceną produktu, jaka obowiązywała w chwili zakupu.

ZASADY WYSYŁKI

Produkt może zostać wysłany na terenie całej Polski. Produkty zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany w formularzu zamówienia. Forma płatności to płatność przy odbiorze. Wysyłki odbywają się codziennie, za wyjątkiem weekendów i świąt.

ZWROT PIENIĘDZY

Prośby o zwrot lub anulowanie zamówienia wysyłane są drogą e-mailową na adres: contact@twxautopoland.com. W swojej prośbie klient musi podać jej powód. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia próśb kupujących, jeśli ich reklamacja uznana zostanie za bezpodstawną.
Zwracany produkt musi być w takim samym stanie, w jakim został otrzymany przez kupującego (jak nowy), w zapieczętowanym, nienaruszonym oraz kompletnym, oryginalnym opakowaniu.
Aby przyjęcie zwrotu było możliwe, należy przedstawić numer zamówienia osoby, która dokonała zakupu produktu i której dane zawarte są w kodzie zamówienia.
Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu i wystąpienia o zamianę na inny produkt lub zwrot pieniędzy w dwóch przypadkach:
1. 
W przypadku udowodnionej winy naszej firmy (otrzymany niewłaściwy produkt), klient powinien zwrócić go w ciągu czternastu (14) dni od daty zamówienia, nie pokrywając kosztów przesyłki.

2. Jeśli decyzja klienta o zwrocie produktu nie wynikła z żadnego z wyżej wymienionych, obiektywnych powodów, firma zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu. Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, klient może zwrócić ten produkt w ciągu czternastu (14) dni od daty złożenia zamówienia. W takim przypadku wszelki koszt wysyłki oraz wszelkie różnice w cenach produktów poniesie klient.
We wszystkich przypadkach produkty powinny znajdować się w stanie, w jakim zostały otrzymane przez klienta: kompletne, bez żadnych uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Jeśli produkt nie zostanie zwrócony w ciągu czternastu (14) dni, nasz sklep nie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji i zwrotu pieniędzy.

W zgodzie z Zasadami i warunkami, po zaakceptowaniu przez nas zwrotu produktu klient uprawniony jest do otrzymania innego produktu o jednakowej wartości lub zwrotu pieniędzy. Zwrot pieniędzy dla klienta zostanie zrealizowany w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania produktu.
W przypadku powtarzających się zwrotów lub w sytuacji, gdy nasza firma uzna, że klient nadużywa prawa zwrotu lub działa w złej wierze, możemy odmówić zwrotu produktu, nawet jeśli te warunki są spełnione.

Zasady te nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

TWOJE OBOWIĄZKI JAKO KLIENTA:

Klient ponosi odpowiedzialność za wybór swojego produktu i jego przydatność do swoich celów. Klientowi nie wolno podejmować działań, które mogą zaszkodzić dobrej opinii, bezpieczeństwu i/lub dostępności usług naszej firmy.

● Podaj ważne imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu i adres e-mail.
● Koszt zamówionego towaru ponoszony jest przez klienta.
● Bądź obecny lub też wyznacz przedstawiciela, który będzie obecny w momencie dostawy.
● Nie twórz fałszywych zamówień.
● Nie wystawiaj fałszywych opinii o produkcie ani innych fałszywych informacji.

ZASADY I WARUNKI

Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania i aktualizowania niniejszych Zasad i warunków, ale prawo to nie dotyczy istniejących zasad i warunków, zaakceptowanych przez klienta przy składaniu zamówienia. Prosimy co jakiś czas odwiedzać sekcję Zasad i warunków na naszej stronie, by sprawdzić czy nie uległy one zmianie.

STOSOWANE PRAWO - JURYSDYKCJA

Zgoda ta będzie regulowana przez prawo europejskie i polskie, a zwłaszcza przepisy dotyczące kwestii związanych z handlem elektronicznym, sprzedażą na odległość i ochroną konsumenta, i będzie podlegała jurysdykcji sądów w miejscu założenia naszej firmy.

PRODUKTY

Produkty przedstawione na stronach sklepu są produktami wysokiej jakości i spełniają wszystkie wymagane charakterystyki. Zostały one także poddane pełnej analizie pod względem jakości i użytkowania. Zastosowanie produktów w celach innych niż zaproponowane w naszym sklepie internetowym stanowi wyłączną odpowiedzialność klienta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe, klientów naszej strony traktowane są jako ściśle poufne i wykorzystywane są wyłącznie do wykonywania powyższych działań oraz do celów informacyjnych. Podając swoje dane osobowe, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią i zgadzasz się na wykorzystanie danych przez naszą firmę. Twoje dane osobiste nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagane to będzie na drodze prawnej przez organy egzekucyjne.